xét nghiệm - các bài viết về xét nghiệm, tin tức xét nghiệm

Không bắt buộc xét nghiệm Covid-19 với tất cả người dân về Quảng Ngãi ăn Tết

Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân về quê đón Tết thuận lợi, an toàn, tiết kiệm, không để dịch bùng phát trở lại trước, trong và sau Tết.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1