Pháp Luật Plus - xét nghiệm - các bài viết về xét nghiệm, tin tức xét nghiệm

xét nghiệm - các bài viết về xét nghiệm, tin tức xét nghiệm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Thu chênh lệch giá xét nghiệm COVID-19 gần 30 tỷ đồng

Khi thực hiện kỹ thuật xét nghiệm lại thực hiện theo hình thức gộp mẫu, số tiền chênh lệch so với quy định của Bộ Y tế là hơn 28,6 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1