Pháp Luật Plus - xét nghiệm Covid-19 - các bài viết về xét nghiệm Covid-19, tin tức xét nghiệm Covid-19

xét nghiệm Covid-19 - các bài viết về xét nghiệm Covid-19, tin tức xét nghiệm Covid-19

Không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế tránh lạm dụng, lãng phí.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1