Xe quá tải - các bài viết về Xe quá tải, tin tức Xe quá tải

Đường xuống cấp, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vì xe quá tải

Đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc tỉnh Hòa Bình - huyện Chương Mỹ, Hà Nội hàng ngày phải oằn mình dưới hàng trăm lượt xe quá khổ, quá tải.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1