Pháp Luật Plus - xe quá tải hoành hành tại hải dương - các bài viết về xe quá tải hoành hành tại hải dương, tin tức xe quá tải hoành hành tại hải dương

xe quá tải hoành hành tại hải dương - các bài viết về xe quá tải hoành hành tại hải dương, tin tức xe quá tải hoành hành tại hải dương

Hải Dương: Xe trọng tải lớn ngang nhiên tung hoành trên đê mà không bị xử lý!

Tuyến đê hữu sông Thái Bình đang ngày đêm phải oằn mình “gánh” những xe trọng tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng, hàng hóa…

Theo dõi Pháp Luật Plus