xe khách ở Đà Nẵng - các bài viết về xe khách ở Đà Nẵng, tin tức xe khách ở Đà Nẵng

Hàng nghìn xe khách ở Đà Nẵng vẫn phủ bạt nằm chờ

Chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho hay chưa cho xe chạy vì khách hàng chính là người lao động, sinh viên chưa có nhu cầu đi lại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1