xe doanh nghiệp tặng - các bài viết về xe doanh nghiệp tặng, tin tức xe doanh nghiệp tặng

Hai xế hộp Land Cruiser VX doanh nghiệp tặng được tỉnh Nghệ An bán đấu giá

Hai chiếc xế hộp Toyota Land Cruiser VX mà doanh nghiệp đã tặng, sẽ được UBND tỉnh Nghệ An bán đấu giá đưa vào ngân sách tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1