XE CỨU HỎA - các bài viết về XE CỨU HỎA, tin tức XE CỨU HỎA

Hà Nội: Lửa bùng cháy ở kho hoá chất, nhiều thùng phuy phát nổ bay lên trời

Vụ hoả hoạn kèm khỏi lửa lớn cao hàng chục mét, nhiều người cũng vô cùng hoảng sợ khi hàng chục thùng phuy hoá chất phát nổ bay lên trời.

Theo dõi Pháp Luật Plus