Pháp Luật Plus - XE BUS - các bài viết về XE BUS, tin tức XE BUS

XE BUS - các bài viết về XE BUS, tin tức XE BUS

Đà Nẵng: 16,1 tỷ đồng vận hành tuyến bus TMF mới

Tổng mức đầu tư tuyến bus TMF trong 5 năm hơn 16,1 tỷ đồng, từ Vũng Thùng - Công viên 29/3 - Công viên Biển Đông có cự ly tuyến đi 16,2km.

Theo dõi Pháp Luật Plus