xe bồn - các bài viết về xe bồn, tin tức xe bồn

Tận thấy xe bồn đổ trộm chất thải giữa Thủ đô

Hầu như các công ty môi trường tư nhân không có phương án xử lý chất thải nên họ chỉ thu tiền rồi đem chất thải đi đổ trộm.

Theo dõi Pháp Luật Plus