xây vượt tầng - các bài viết về xây vượt tầng, tin tức xây vượt tầng

Địa ốc 7AM: Dự án Baria Central phân lô bán nền trái phép; Khốn đốn vì mua 1 mảnh đất 2 sổ đỏ

Những "lố nhố" vi phạm tại Dự án nhà ở cho cán bộ Trung ương; Nhọc nhằn khi xin trích lục địa chính thửa đất mà chính mình đang sử dụng...

Theo dõi Pháp Luật Plus