Xây dựng và Thương mại Đại Phong - các bài viết về Xây dựng và Thương mại Đại Phong, tin tức Xây dựng và Thương mại Đại Phong

Gói thầu giao thông tại Hải Dương: Yêu cầu bất khả thi về năng lực tài chính?

Gói thầu Thi công tuyến đường ven sông Bắc Hưng Hải chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ nhưng yêu cầu một số nội dung khắt khe.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1