xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến Đồ Sơn - các bài viết về xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến Đồ Sơn, tin tức xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến Đồ Sơn

Hải Phòng nghiên cứu xây dựng tuyến đường kết nối cầu Rào 3 đến Đồ Sơn

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ vừa kiểm tra và nghe báo cáo việc nghiên cứu tuyến đường kết nối từ Cầu Rào 3 đến Đồ Sơn...

Theo dõi Pháp Luật Plus