Pháp Luật Plus - xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh - các bài viết về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tin tức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh - các bài viết về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tin tức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Sáng 21/1, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18 Khoá II (mở rộng) theo hình thức trực tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1