xây dựng - các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

Thu hơn 300 triệu trong tủ do trưởng đoàn thanh tra quản lý

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng có hành vi nhận hối lộ. Đoàn đã thừa nhận hành vi sai phạm, nhận 250 triệu đồng khi đang thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.

Theo dõi Pháp Luật Plus