Pháp Luật Plus - xây dựng - các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

xây dựng - các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

Thuận An - "Phố Wall" của Bình Dương, đang thay đổi diện mạo như thế nào?

Sau khi chính thức trở thành thành phố từ ngày 01/02/2020, Thuận An đang thay đổi diện mạo từng ngày để xứng đáng trở thành “Phố Wall” của Bình Dương.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1