xây dựng - các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

Cứ 60 cây số là… 1 sân bay?

Khu vực Bắc miền Trung từ đèo Ngang tới đèo Hải Vân, với chiều dài chỉ hơn 300 cây số nhưng sẽ có tổng cộng… 5 sân bay.

Theo dõi Pháp Luật Plus