Pháp Luật Plus - xây dựng - các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

xây dựng - các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

Cắt giảm thủ tục, việc cấp phép xây dựng chỉ còn tối đa 20 ngày

Giảm số ngày quy định cho cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 20 ngày. Đáng chú ý, Bộ sẽ “siết” 2 bước, thẩm định dự án, bàn giao công trình…

Theo dõi Pháp Luật Plus