xây dựng - các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

Thể chế, thể chế và thể chế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, coi xây dựng thể chế là đột phá chiến lược, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN.

Theo dõi Pháp Luật Plus