Pháp Luật Plus - xây dựng không phép - các bài viết về xây dựng không phép, tin tức xây dựng không phép

xây dựng không phép - các bài viết về xây dựng không phép, tin tức xây dựng không phép

Những khuất tất tại dự án Khu biệt thự Đường Đệ

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa “thả gà ra đuổi”, hàng loạt biệt thự trên núi Cô Tiên chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý đã thi công trong một thời gian dài.

Theo dõi Pháp Luật Plus