xây dựng dở dang - các bài viết về xây dựng dở dang, tin tức xây dựng dở dang

Hà Giang: Cần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống xử lý rác tại huyện Yên Minh

Lắp đặt hệ thống xử lý rác dở dang, hệ thống xử lí với công suất quá nhỏ, chậm bàn giao là bài toán đau đầu tại huyện miền núi Yên Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus