xây cầu - các bài viết về xây cầu, tin tức xây cầu

Hiện thực hóa thành phố 2 bên sông?

Giảm mật độ dân số vùng lõi và kết nối liên vùng, phát triển đô thị, đặc biệt là góp phần hiện thực hóa ước mơ thành phố 2 bên sông Hồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1