Pháp Luật Plus - Xâm Nhập - các bài viết về Xâm Nhập, tin tức Xâm Nhập

Xâm Nhập - các bài viết về Xâm Nhập, tin tức Xâm Nhập

Xâm nhập “đại công trường” khai thác vàng trái phép

Thực trạng này đã diễn ra ở bãi vàng Bồng Miêu (Quảng Nam), các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý để tránh những hậu quả sẽ khó lường.

Theo dõi Pháp Luật Plus