Pháp Luật Plus - xác minh tài sản cán bộ - các bài viết về xác minh tài sản cán bộ, tin tức xác minh tài sản cán bộ

xác minh tài sản cán bộ - các bài viết về xác minh tài sản cán bộ, tin tức xác minh tài sản cán bộ

Dân nói cán bộ có 5-7 biệt thự, có trăm tỷ đồng, sao không xác minh ngay?

Kiến nghị các cơ quan chức năng xây dựng quy trình chủ động hơn trong việc xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện quản lý của mình...

Theo dõi Pháp Luật Plus