Pháp Luật Plus - xác minh - các bài viết về xác minh, tin tức xác minh

xác minh - các bài viết về xác minh, tin tức xác minh

Dùng bằng giả, nữ Chủ tịch UBND xã bị cách chức

UBND huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) đã ra Quyết định cách hết chức vụ trong Đảng, cách chức nữ Chủ tịch UBND xã Đắk Sin vì sử dụng bằng cấp 3 giả.

Theo dõi Pháp Luật Plus