xác chết lõa thể - các bài viết về xác chết lõa thể, tin tức xác chết lõa thể

Hoảng hồn phát hiện xác chết lõa thể nổi lềnh bềnh dưới sông

Đang làm việc trên ghe dưới sông Vàm Thuật, một số người dân tá hỏa khi thấy một xác chết không mặc quần áo nổi lềnh bềnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus