Pháp Luật Plus - xã Tứ Hiệp - các bài viết về xã Tứ Hiệp, tin tức xã Tứ Hiệp

xã Tứ Hiệp - các bài viết về xã Tứ Hiệp, tin tức xã Tứ Hiệp

Dự án bệnh viện Hải Châu 500 giường ở Thanh Trì vẫn là cánh đồng cỏ hoang

Dự án bệnh viện 500 giường ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì hiện vẫn là cánh đồng cỏ hoang.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1