xã Thượng Vực - các bài viết về xã Thượng Vực, tin tức xã Thượng Vực

70 năm: Lần đầu tiên đi bầu cử

Lần đầu tiên được cầm trên tay tấm phiếu cử tri, trực tiếp bầu ra người đủ đức đủ tài đại diện cho ý nguyện nhân dân, sẽ ý nghĩa biết bao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1