xả thải - các bài viết về xả thải, tin tức xả thải

Quảng Ninh: Chủ tịch Thị trấn Cô Tô nói gì về việc Công ty Môi trường xả thải trái phép?

Lãnh đạo UBND thị trấn Cô tô cho biết, đang trình UBND huyện xem xét và xử lý việc đổ nước thải ra biển của công ty môi trường.

Theo dõi Pháp Luật Plus