Pháp Luật Plus - xả thải - các bài viết về xả thải, tin tức xả thải

xả thải - các bài viết về xả thải, tin tức xả thải

Không có việc Công ty bia Quốc tế Sài Gòn Hà Nội xây dựng trên đất nông nghiệp

Lãnh đạo UBND xã Phú Cát và người dân đều khẳng định Công ty CP bia Quốc tế Sài Gòn Hà Nội không xây dựng trên đất nông nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus