xã Nam Thái - các bài viết về xã Nam Thái, tin tức xã Nam Thái

Xã bán đất trái thẩm quyền, thu tiền dưới hình thức "tự nguyện xây dựng quê hương”

Đất được xã tự ý đấu giá bán trái thẩm quyền, thậm chí khi thu tiền của dân lại ghi “Tiền đóng góp tự nguyện xây dựng quê hương”.

Theo dõi Pháp Luật Plus