xã minh quang - các bài viết về xã minh quang, tin tức xã minh quang

Tình trạng ghi lô/đề trái phép diễn ra công khai tại huyện Chiêm Hóa

Tình trạng ghi lô đề trái phép diễn ra công khai tại xã Minh Quang, Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), nhưng không một đơn vị nào xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus