Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên đã lựa chọn được 65/470 người để xác minh (đạt 13,8% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm của 12 đơn vị).Thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập và kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 17/2, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

2056162_dai_dien_phong_thanh_tra_phong_chong_tham_nhung_thuc_hien_boc_tham_20585517

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi bốc thăm chọn ngẫu nhiên được 65/470 người được xác minh tài sản, thu nhập tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ảnh QMG

Buổi bốc thăm có sự tham dự của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Mục đích, yêu cầu, nội dung xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 được thực hiện theo định hướng của Thanh tra Chính phủ về xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Trong đó trọng tâm xác minh tài sản thu nhập của cán bộ hoạt động trong các các lĩnh vực, các khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức, cán bộ, quản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, quy hoạch, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, tài chính, ngân sách, quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, tổng số người thuộc diện bốc thăm để xác minh của 12 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước là 470 người, trong đó có 310 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 160 người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; UBND thị xã Đông Triều, UBND huyện Vân Đồn; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh.

Trước sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tiến hành bốc thăm theo từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên đã lựa chọn được 65/470 người để xác minh (đạt 13,8% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm của 12 đơn vị).

Sau khi tiến hành bốc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ ban hành quyết định thành lập tổ xác minh tài sản, thu nhập.

Việc công khai kết quả xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê tài sản thu nhập quy định tại Điều 39, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận