Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trúng cử Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.Ngày 4/11, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ XI đã thông qua 9 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, pháp chế, văn hóa xã hội với sự đồng thuận cao của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp.

2022460_qmg_0740_16430104

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Văn Nơi trúng cử Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Đỗ Phương)

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 2 nghị quyết liên quan đến nhân sự của UBND tỉnh Quảng Ninh là: Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do chuyển công tác. Đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, đã trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026,

9 nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Khóa XIV:

(1) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

(2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh.

(3) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2027.

(4) Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

(5) Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(6) Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình dự án dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bạn tỉnh đợt 3 năm 2022; điều chỉnh tên, diện tích thu hồi, loại đất thu hồi, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất diện tích quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án công trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

(7) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(9) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận