XÃ HỘI - các bài viết về XÃ HỘI, tin tức XÃ HỘI

Con cái nghiện game là có... bệnh nhân tâm thần trong nhà

Bệnh nhân nghiện game online phải nhập viện ngày càng tăng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức công nhận nghiện game là bệnh tâm thần.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đạo đức và phát triển

Đạo đức và phát triển

0
Tổng Giám đốc đưa đi thăm các hạng mục đầu tư, ông giải thích “họ đến kiểm tra tận nơi, đó là một trong các tiêu chuẩn đạo đức trong sản phẩm”.