Pháp Luật Plus - xã hội đương đại - các bài viết về xã hội đương đại, tin tức xã hội đương đại

xã hội đương đại - các bài viết về xã hội đương đại, tin tức xã hội đương đại

Hội thảo khoa học quốc tế về tín ngưỡng thờ Mẫu tại Nam Định

Ngày 5-6/1/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu".

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết