xã hải lộc - các bài viết về xã hải lộc, tin tức xã hải lộc

Kết luận nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Hậu Lộc

Sở Nông nghiệp Thanh Hóa vừa có kết luận nguyên nhân ngao chết ở Hậu Lộc là do mật độ nuôi quá dày.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1