Xã Đàn - các bài viết về Xã Đàn, tin tức Xã Đàn

Cấm đoán kiểu ấy càng xa dân

Biển cấm quay phim, chụp ảnh, ghi âm,... Không coi trụ sở công quyền là "bí mật nhà nước", vì thế, việc cấm này hoàn toàn không đúng.

Theo dõi Pháp Luật Plus