WB - các bài viết về WB, tin tức WB

Các quốc gia thu nhập thấp có thể được Ngân hàng Thế xóa nợ

Trước tình hình nợ công ở các quốc gia thu nhập thấp, ngày 11/10, Chủ tịch WB David Malpass khuyến nghị thực hiện "kế hoạch toàn diện" xóa nợ cho các nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thách thức duy trì mức tăng trưởng cao

Thách thức duy trì mức tăng trưởng cao

0
Theo các chuyên gia muốn tránh bẫy thu nhập trung bình thì Việt Nam phải duy trì được mức tăng trưởng từ 7-7,5% hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2030...