vượt quá số lượng cấp phó - các bài viết về vượt quá số lượng cấp phó, tin tức vượt quá số lượng cấp phó

Rà soát các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định

Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1