VƯỢT KHÓ - các bài viết về VƯỢT KHÓ, tin tức VƯỢT KHÓ

Nữ sinh tắt vụt ước mơ vào học ngành báo chí vì nhà quá nghèo

Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên bố mẹ không thể cáng đáng nổi, nữ sinh nghèo phải gác lại ước mơ giảng đường đại học.

Theo dõi Pháp Luật Plus