vượt biên trốn cách ly - các bài viết về vượt biên trốn cách ly, tin tức vượt biên trốn cách ly

Đang băng rừng vượt biên trái phép để trốn cách ly thì bị bắt

Khi hai đối tượng đang băng rừng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam nhằm trốn cách ly thì bị phát hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus