vượt biên trái phép - các bài viết về vượt biên trái phép, tin tức vượt biên trái phép

Giúp người nhập cảnh theo diện “chuyên gia”, nữ phiên dịch bị bắt

Lộc xử lý các loại hồ sơ, giấy tờ để chuyển cho các công ty dịch vụ hợp thức cho các đối tượng nhập cảnh theo diện “chuyên gia”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1