Pháp Luật Plus - Vương Toàn Thắng - các bài viết về Vương Toàn Thắng, tin tức Vương Toàn Thắng

Vương Toàn Thắng - các bài viết về Vương Toàn Thắng, tin tức Vương Toàn Thắng

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự

Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng cục THADS đối với ông Vương Toàn Thắng (Trưởng phòng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết