Pháp Luật Plus - Vương Bình Thạnh - các bài viết về Vương Bình Thạnh, tin tức Vương Bình Thạnh

Vương Bình Thạnh - các bài viết về Vương Bình Thạnh, tin tức Vương Bình Thạnh

Lộ diện người có khuôn mặt “kênh kiệu” nhất

Người đó không ai khác chính là ông Trần Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TTTT) An Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus