Vườn Quốc gia Yok Đôn - các bài viết về Vườn Quốc gia Yok Đôn, tin tức Vườn Quốc gia Yok Đôn

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm đã “nhúng chàm” trong vụ Phượng "râu" như thế nào?

Để vận chuyển gỗ khai thác, thu mua trái phép từ rừng về kho xưởng, Phượng “râu” cùng đồng bọn đã chung chi, biếu xén cho nhiều cán bộ ngành Kiểm lâm.

Theo dõi Pháp Luật Plus