Pháp Luật Plus - VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT - các bài viết về VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, tin tức VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT

VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT - các bài viết về VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, tin tức VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT

Voi rừng liên tiếp xuất hiện phá hoại hoa màu của người dân tại Nghệ An

Người dân nhiều lần nhìn thấy, tìm cách xua đuổi hai cá thể voi rừng xuất hiện phá hoại nhiều hoa màu, lúa...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết