Pháp Luật Plus - vùng xanh - các bài viết về vùng xanh, tin tức vùng xanh

vùng xanh - các bài viết về vùng xanh, tin tức vùng xanh

Ninh Bình: Thông báo về cấp độ dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở y tế tỉnh Ninh Bình Vũ Mạnh Dương đã ký ban hành Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1