Pháp Luật Plus - Vũng Tàu - các bài viết về Vũng Tàu, tin tức Vũng Tàu

Vũng Tàu - các bài viết về Vũng Tàu, tin tức Vũng Tàu

Giao lưu Doanh nhân nữ kết nối - nền kinh tế kết nối: Vị thế của phụ nữ và nữ doanh nhân thời đại 4.0

Ngày 21/11, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu (VCCI) đã tổ chức chương trình với sự tham gia của rất đông các nữ doanh nhân.

Theo dõi Pháp Luật Plus