vùng không có dịch corona - các bài viết về vùng không có dịch corona, tin tức vùng không có dịch corona

Học sinh vùng không có dịch có thể đi học

Ngày 13/2, GD&ĐT có công văn chỉ đạo các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc, khử trùng.

Theo dõi Pháp Luật Plus