Pháp Luật Plus - vùng ĐBSCL - các bài viết về vùng ĐBSCL, tin tức vùng ĐBSCL

vùng ĐBSCL - các bài viết về vùng ĐBSCL, tin tức vùng ĐBSCL

Phát triển ĐBSCL phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống lại các quy hoạch

Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) vừa có Nghị quyết 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL về quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng ĐBSCL.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1