Pháp Luật Plus - vùng cam Hà Nội - các bài viết về vùng cam Hà Nội, tin tức vùng cam Hà Nội

vùng cam Hà Nội - các bài viết về vùng cam Hà Nội, tin tức vùng cam Hà Nội

Hà Nội không còn quận, huyện 'vùng xanh'

Từ hôm nay, hai huyện "vùng xanh", nguy cơ thấp của Hà Nội là Phúc Thọ và Phú Xuyên chuyển thành "vùng vàng", nguy cơ trung bình, dịch cấp độ 2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1