Pháp Luật Plus - vua tôm bày cách tháo gỡ khó khăn - các bài viết về vua tôm bày cách tháo gỡ khó khăn, tin tức vua tôm bày cách tháo gỡ khó khăn

vua tôm bày cách tháo gỡ khó khăn - các bài viết về vua tôm bày cách tháo gỡ khó khăn, tin tức vua tôm bày cách tháo gỡ khó khăn

"Vua tôm" Việt: Nuôi tôm chỉ 2-3 tháng đã có lời gấp đôi

"Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 diễn ra ngày 2/5, "vua tôm" Minh Phú đã gửi tới Thủ tướng những lời "gan ruột", những giải pháp ngành tôm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết