Pháp Luật Plus - vừa ra tù - các bài viết về vừa ra tù, tin tức vừa ra tù

vừa ra tù - các bài viết về vừa ra tù, tin tức vừa ra tù

Vừa ra tù lại bị bắt cùng 1 kg ma túy đá

Vừa chấp hành xong bản án 20 năm tù trở về địa phương, Hồng lại tiếp tục bị bắt khi đang “cõng” 1kg ma túy đá.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1