Pháp Luật Plus - vũ nhôm - các bài viết về vũ nhôm, tin tức vũ nhôm

vũ nhôm - các bài viết về vũ nhôm, tin tức vũ nhôm

Vũ 'nhôm' phải tự tạo vỏ bọc cho lực lượng tình báo hoạt động?

Phan Văn Anh Vũ khai bản thân phải tự xoay sở tạo vỏ bọc, phát triển kinh tế trước khi lực lượng tình báo vào công ty hoạt động nghiệp vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus