Pháp Luật Plus - vụ kinh tế - các bài viết về vụ kinh tế, tin tức vụ kinh tế

vụ kinh tế - các bài viết về vụ kinh tế, tin tức vụ kinh tế

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế triển khai công tác năm 2019

Chiều ngày 29/01, Bộ trưởng Lê Thành Long đã dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus